Náš spolek

Spolek pro podporu AmbrossGutu v SchönbrunnuKirchstraße 34, 09429 Wolkenstein / část obce Schönbrunn

2005 založen
38 členů

Předseda představenstva: Konrad Meyer

Členové představenstva:
- Christine Harzsch
- Frank Bilz
- Jasmin Richter
- Robert Bilz

Náš spolek je nezisková organizace, která si stanovila cíle vybudování a péči o zemědělské muzeum Středního Krušnohoří s mezinárodním setkávacím centrem. Podporuje rozvoj a zájmy muzejních zařízeních spolku a slouží jako instituce k setkávání, vzdělávání a výzkumu, vedle toho slouží i k odpočinku a smysluplnému utváření volného času s mezinárodním charakterem.
Spolek podporuje všechna úsií, která slouží myšlenkám k rozvoji muzea, vlastenecké, kulturní a památkové péči.
Jeho členové utužují dobrou spolupráci s EURO Regionem, saskými a českými muzey, s místními úřady a obyvatelstvem regionu.