Zemědělské muzeum Středního Krušných hor
a Mezinárodní centrum

AmbrossGut vznikl s podporou Evropské unie a Svobodným státem Sasko v rámci přeshraničního projektu:

"Českosaské oživení venkovského kulturního dědictví v Schönbrunnu a Zubrnicích"

.